Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/04/1972
Cỡ chữ: A A

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tình hình mới.

________________________

Căn cứ vào tình hình mới, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp của Trung ương và địa phương, căn cứ Chỉ thị số 42-TTg ngày 20/4/1965 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tình hình mới như sau:

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG.

Việc sơ tán cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thực hiện khẩn trương đồng thời tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phải động viên tinh thần chống Mỹ cứu nước phát huy tinh thần cố gắng, tiết kiệm của cán bộ công nhân viên chức, tận dụng những phương tiện sẵn có của cơ quan đơn vị đồng thời dựa vào dân, dựa vào địa phương nơi đến để giải quyết tốt việc sơ tán, giảm bớt chi tiêu chưa cần thiết để chi cho những khoản chi tiêu cần thiết mới phát sinh do yêu cầu sơ tán phòng không đề ra và cố gắng chi trong phạm vi dự toán thường xuyên đã được duyệt.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

A/ Ở nơi làm việc cũ:

1/ Hầm hố trú ẩn: phải bảo đảm hầm, hố trú ẩn cho cán bộ công nhân viên chức còn ở lại công tác và sản xuất tại nơi làm việc và nơi ỏ tập thể của cơ quan, đơn vị.

Trước mắt phải huy động cán bộ công nhân viên chức gia cố những hầm hố trú ẩn hiện có. Nếu còn thiếu thì được chi để làm thêm hầm hố mới theo tiêu chuẩn cứ 1m dài hầm hay giao thông hào dùng cho 4 cán bộ công nhân viên chức theo giá chung sau đây:

- Hầm thông dụng (có nắp): 70đồng/m dài đến 100đ/m dài (cố gắng huy động lực lượng cán bộ).

- Giao thông hào (không có nắp): 25đồng/m dài (công nhân viên để tiết kiệm).

- Hầm đặc biệt: sẽ quyết định riêng biệt.

2/ Giếng nước: Huy động số cán bộ công nhân viên chức nạo vét số giếng hiện có. Nếu thiếu cần làm thêm phải theo quy định chung của UBHC thành phố, tỉnh và do Ngân sách địa phương chi.

3/ Dầu đèn: Cần soát xét lại số đèn dầu hiện có, nếu thiếu được mua thêm và chi trong kinh phí thường xuyên.

4/ Dụng cụ cứu thương:

- Sử dụng số cáng hiện có hoặc bổ sung cho đủ tiêu chuẩn quy định.

- Bông, băng, cồn, gạc: được chi theo tiêu chuẩn y tế vệ sinh đã duyệt.

5/ Dụng cụ cứu sập, cứu hoả:

Cuốc, sẻng, quang, sọt và một số dụng cụ chuyên dùng như: sà beng, câu liềm: sử dụng những cái hiện có, nếu cần mua thêm cho đủ số.

6/ Dự trữ xăng, dầu:

Cơ quan tài chính sẽ cấp trước để dự trữ theo sự phân phối của cơ quan vật tư trong kế hoạch đã được duyệt cho cả năm của cơ quan, đơn vị đó, kể cả việc mua sắm phương tiện chứa đựng xăng dầu nếu chưa có.

7/ Hòm, túi vải đựng hồ sơ đem đi sơ tán:

Tận dụng những số hiện có, nếu thiếu được mua sắm thêm.

8/ Tự vệ trực chiến tại cơ quan, đơn vị: theo như quy định tại Thông tư số 186-TTg ngày 2/7/1971 của Thủ tướng Chính phủ.

9/ Thu dọn hậu quả sau khi bị địch đánh phá:

Cần nhanh chóng huy động cán bộ công nhân viên chức khẩn trương giải quyết mọi hậu quả sau khi bị địch đánh phá. Nếu cần thiết phải bồi dưỡng, thì được chi bồi dưỡng theo chế độ hiện hành.

B/ Khi sơ tán, cơ quan , đơn vị:

Mọi việc đều giải quyết căn cứ theo Chỉ thị số 42-TTg/TN ngày 20/4/1965 của Thủ tướng Chính phủ, với các điểm bổ sung như sau:

1/ Không được tuyển người ở địa phương sơ tán vào làm cấp dưỡng cho cơ quan, xí nghiệp.

2/ Không được mua xe đạp máy, xe đạp cho liên lạc, cấp dưỡng.

3/ Không được mua đài bán dẫn cho cơ quan, đơn vị ở nơi sơ tán.

4/ Không được làm nhà ở, hội trường nơi sơ tán (trường hợp đặc biệt ở Trung ương phải được sự thoả thuận của Bộ Tài chính; ở địa phương phải được sự đồng ý của UBHC tỉnh).

5/ Hầm trú ẩn ở nơi sơ tán: được chi mua tre nứa để làm hầm đủ theo tiêu chuẩn (4 người/m2) cho số cán bộ công nhân viên chức làm việc ở nơi sơ tán theo giá 30 đồng/m dài. Còn công đào, đắp do cơ quan huy động cán bộ công nhân viên chức tự làm lấy. trước mắt khi mới đến phải huy động cán bộ công nhân viên chức đào ngay hầm, hố, hay giao thông hào để trú tạm.

- Các cháu con cán bộ công nhân viên chức đi sơ tán cùng với cơ quan, đơn vị cũng được chi tiền tre làm hầm. Công đào, đắp do tập thể cơ quan tự lo liệu lấy.

6/ Tổ chức việc ăn uống cho cán bộ công nhân viên chức: nơi nào có điều kiện thì dựa vào dân.

- Cán bộ công nhân viên chức thuộc diện làm việc ở nơi sơ  tán được tạm cấp mỗi người 3đ00 một tháng trong những tháng sơ tán để tự lo liệu lấy việc nấu ăn.

- Riêng những nơi đông cán bộ công nhân viên chức ở nơi sơ tán, nếu không dựa vào nhà dân để tự nấu ăn được thì có thể được chi tiền để làm thêm bếp nấu ăn và chia xuất ăn cho cán bộ công nhân viên chức ăn tập thể.

7/ Nhà trẻ: Đối với nhà trẻ trong khi sơ tán, nên phân tán các cháu đi theo mẹ. Trường hợp con không đi theo mẹ, cần duy trì nhà trẻ thì phân tán nhỏ và dựa vào các cơ sở của địa phương, nếu cần xây dựng thêm, thì được dự trù theo mức 10đ/ một cháu.

III/ QUẢN LÝ VIỆC CHI TIÊU.

Tất cả các khoản chi tiêu trên đây đều phải được tính toán chặt chẽ và sắp xếp trong phạm vi dự toán của cơ quan, đơn vị đã được duyệt trong năm 1972. Trường hợp đặc biệt chi vượt dự toán đã duyệt, thì phải được sự thoả thuận của cơ quan tài chính.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần soát xét lại các khoản chi tiêu đã được duyệt, cần phải giảm hay hoãn những khoản chi chưa cần thiết để chi cho những khoản chi cần thiết mới phát sinh do yêu cầu sơ tán phòng không.

Cơ quan tài chính có thể cấp trước kinh phí của quý sau trong phạm vi số kinh phí đã được duyệt trong năm 1972 của cơ quan, đơn vị đó để kịp chi vào những việc cần thiết nói trên trong khi chờ đợi lập kế hoạch chi cho quý sau theo đúng thủ tục đã quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày các địa phương có quyết định sơ tán.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đặc biệt phải tăng cường quản lý và kiểm tra đối với các khoản chi tiêu mới phát sinh, quản lý chặt chẽ tài sản của cơ quan đơn vị và phải thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các khoản chi tiêu cho đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã quy định.

Trong việc quản lý tài sản phải giao trách nhiệm rõ ràng cho đơn vị, bộ phận hay cá nhân người phụ trách; phải nắm tình hình tài sản ngay trước khi đi sơ tán, tài sản để lại địa điểm cũ, tài sản đưa đi nơi sơ tán đều phải lập biên bản bàn giao rõ rang. Sau khi địch bắn phá, phải lập biên bản xác định những thứ thiệt hại; phải có kế hoạch cứu vớt, bảo vệ tài sản còn lại thật chu đáo và thực hiện nghiêm chỉnh, chế độ trách nhiệm vật chất trong trường hợp để xẩy ra hư hỏng, mất mát tài sản của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thi hành, có những điểm gì cần bổ sung, yêu cầu các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính hoặc cơ quan tài chính địa phương nghiên cứu giải quyết.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1504258764189_108704239289_06 TC.HCVX.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/04/1972
hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tình hình mới.
Số kí hiệu 06 TC/HCVX Ngày ban hành 26/04/1972
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/04/1972
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Tài chính Bộ Trưởng Đặng Việt Châu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

26/04/1972

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 06 TC/HCVX

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/04/1972 Văn bản được ban hành 06 TC/HCVX
26/04/1972 Văn bản có hiệu lực 06 TC/HCVX
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh