Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/04/2005
Cỡ chữ: A A

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc
năm 2005 - công trái giáo dục

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999;

Thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục theo Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 mang tên Công trái giáo dục để huy động nguồn vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hoá trường học theo quy định tại Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội.

Điều 2. Tổng mức vốn huy động Công trái giáo dục phát hành năm 2005 là 1.500 tỷ đồng (một ngàn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ tiến độ sử dụng nguồn thu từ phát hành Công trái giáo dục năm 2003 và tình hình thị trường tài chính - tiền tệ để quyết định thời điểm phát hành và lãi suất của Công trái giáo dục năm 2005.

Các quy định khác về việc phát hành Công trái giáo dục năm 2005 được thực hiện như quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục.

Điều 3. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành Công trái giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục trong năm 2005 theo quy định tại Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1503130975133_137091509844_42.2005.ND.CP.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/04/2005
Về việc quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục
Số kí hiệu 42/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 29/03/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 21/04/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

21/04/2005

Lịch sử hiệu lực:

Nghị định 42/2005/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/03/2005 Văn bản được ban hành 42/2005/NĐ-CP
21/04/2005 Văn bản có hiệu lực 42/2005/NĐ-CP
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh