Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/01/2007

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

______________________

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 571/UBTVQH11 ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 3-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 2 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội;

2. Luật tương trợ tư pháp.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 2 dự án luật

1. Luật hoá chất;

2. Luật đặc xá.

2. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII (dự kiến vào tháng 11-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 6 dự án luật, 01 dự án nghị quyết

1. Luật thuế thu nhập cá nhân;

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

3. Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình;

4. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm;

5. Luật hoá chất;

6. Luật đặc xá;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2012) và năm 2008.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 10 dự án luật

1. Luật bảo hiểm y tế;

2. Luật thuế sử dụng đất;

3. Luật thủ tục hành chính;

4. Luật công vụ;

5. Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

6. Luật năng lượng nguyên tử;

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

8. Luật hoạt động chữ thập đỏ;

9. Luật đầu tư công;

10. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 13 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật

1. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế;

2. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

3. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

4. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;

5. Pháp lệnh án phí, lệ phí tại Tòa án nhân dân;

6. Pháp lệnh công nghệ cao;

7. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

8. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

9. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng;

10. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính;

11. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

13. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi.

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

CÁC DỰ ÁN LUẬT: 16 dự án

1. Luật nông dân;

2. Bộ luật thi hành án;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự;

5. Luật các vùng biển Việt Nam;

6. Luật trưng cầu ý dân;

7. Luật về hội;

8. Luật dân số;

9. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự);

10. Luật phí và lệ phí;

11. Luật bồi thường nhà nước;

12. Bộ luật xử lý vi phạm hành chính;

13. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi);

14. Luật báo chí (sửa đổi);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý;

16. Luật người cao tuổi.

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

2. Các cơ quan trình, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thi hành thống nhất./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1503130770174_141323278615_72.2006.NQ.QH11.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/01/2007
Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007
Số kí hiệu 72/2006/QH11 Ngày ban hành 29/11/2006
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/01/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

11/01/2007

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 72/2006/QH11

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/11/2006 Văn bản được ban hành 72/2006/QH11
11/01/2007 Văn bản có hiệu lực 72/2006/QH11
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh