Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/11/2005
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Liên Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế bắt buộc;

Căn cứ công văn số 12712/BTC-HCSN ngày 07/10/2005 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được Bảo hiểm xã hội thanh toán.

Điều 2. Trên cơ sở Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này và mức thu viện phí của từng dịch vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ sở y tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện việc thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn cho người có thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về Bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1503016954243_138655356528_36.2005.QD.BYT.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/11/2005
Về việc Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn
Số kí hiệu 36/2005/QĐ-BYT Ngày ban hành 31/10/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/11/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

25/11/2005

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 36/2005/QĐ-BYT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/10/2005 Văn bản được ban hành 36/2005/QĐ-BYT
25/11/2005 Văn bản có hiệu lực 36/2005/QĐ-BYT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh