Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/06/2005
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết,

 tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về Công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng”.

Điều 2. Giao Bộ Tổng Tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh các Quân khu, Quân chủng,Binh chủng phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1502497042352_137595248797_38.2005.QD.BQP.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/06/2005
Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng
Số kí hiệu 38/2005/QĐ-BQP Ngày ban hành 06/04/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/06/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Quốc phòng Bộ Trưởng Phạm Văn Trà
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

13/06/2005

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 38/2005/QĐ-BQP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/04/2005 Văn bản được ban hành 38/2005/QĐ-BQP
13/06/2005 Văn bản có hiệu lực 38/2005/QĐ-BQP
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh