Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2001

 

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTCngày 31/08/1998 về thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạocông lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTgngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ

 

Liên Bộ Giáo dục vàĐào tạo - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 54/1998/ TTLT-

BGDĐT-BTC ngày31/08/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạocông lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTgngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Nay liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - BộTài chính hướng dẫn nội dung khoản hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chungthuộc ngành giáo dục đào tạo địa phương theo khoản 2.4 Điều 4 Quyết định số70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

 

1 Về mức chi: không vượtquá 20% số học phí thu được.

2. Về nội dung chi:

Chi hỗ trợ công tácquản lý tại các Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi điều tiết hỗ trợcho các trường không thu học phí.

3. Công tác quản lýtài chính:

Sở Giáo dục và Đào tạovà Sở Tài chính - Vật giá phối hợp xây dựng tỷ lệ, mức chi, nội dung chi trìnhUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Nhà trường trực tiếpthu học phí hàng tháng của học sinh và nộp vào tài khoản tiền gửi quỹ học phítại Kho bạc nhà nước. Căn cứ vào tỷ lệ học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lývà điều tiết chung đã quy định, các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệmtính toán cụ thể và chuyển số tiền này về tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạomở tại Kho bạc nhà nước để Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ, điều tiết chung theoquy định.

Các cơ sở giáo dục đàotạo được hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu học phí có trách nhiệm sử dụng theo đúngcác nội dung quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/08/1998của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Hàng năm, cùng vớiviệc lập dự toán thu, chi từ nguồn ngân sách nhà nước các cấp, các cơ sở giáodục đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí vàcác khoản điều tiết chung gửi cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước.

Thông tư này có hiệulực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2001 và thay thế Thông tư liên tịch số34/1999/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 27/08/1999 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tàichính./.

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2001
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/08/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các sơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ
Số kí hiệu 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC Ngày ban hành 22/08/2001
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/09/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Lê Vũ Hùng Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/09/2001

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/08/2001 Văn bản được ban hành 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC
01/09/2001 Văn bản có hiệu lực 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh