Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Dự thảo Luật
Lĩnh vực văn bản Pháp luật
Văn bản đính kèm 846_signed_signed_signed-pdf-10186289976522306.pdf 1-to-trinh-cp-luat-xlvphc-29-9-2019-doc-10186375641257926.doc 2-du-thao-2-luat-xlvphc-29-9-2019-doc-10186385337478625.doc
Ý KIẾN GÓP Ý
Chưa có góp ý nào cho văn bản này!

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (19763)
  • Văn bản của tỉnh (800)
  • Văn bản của trung ương (18448)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (15)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 575
Tổng số trong ngày: 229
Tổng số trong tuần: 16257
Tổng số trong tháng: 91341
Tổng số truy cập: 4023238