Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Loại văn bản Dự thảo văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản Pháp luật
Văn bản đính kèm to-trinh-nghi-dinh-doc-80603554941633.doc du-thao-nghi-dinh-doc-80605781741833.doc
Ý KIẾN GÓP Ý
Chưa có góp ý nào cho văn bản này!

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20603)
  • Văn bản của tỉnh (847)
  • Văn bản của trung ương (19192)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (4)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 93
Tổng số trong ngày: 7669
Tổng số trong tuần: 49980
Tổng số trong tháng: 32182
Tổng số truy cập: 7796032